Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012

Γιατί η Νέα Ακρόπολη είναι μία Καταστροφική Λατρεία

Η Νέα Ακρόπολη είναι μία καταστροφική λατρεία γιατί:

Έχει ένα συγκεκριμένο σύστημα δοκιμασμένο σε χιλιάδες άτομα εδώ και πολλά χρόνια, που έχει σαν στόχο:

  • Την συνεχή απομύζηση του μέλους σε χρόνο, χρήμα, κόπο.
Το σύστημα είναι έτσι φτιαγμένο ώστε όταν κάποιος πρωτοπηγαίνει να του φέρονται καλά και με το "γάντι". Υπάρχουν οργανωμένες ομάδες υποδοχής και επιτελείο "ένταξης" των καινούριων. Είναι μία συντονισμένη ομάδα η οποία κανονίζει α) να πιάνει κουβέντες στα τραπεζάκια της ΝΑ. β) Να διοργανώνει εκδρομές στην φύση και βραδιές μουσικής, χορού, ταβέρνας κ.α. γ) Παρακολουθεί στενά την συμπεριφορά κάθε καινούριου πιθανού μέλους και να κρίνει αν κάνει για μέλος ή όχι. Προσέχει αν η γενική εικόνα της οργάνωσης είναι ΟΚ και δεν υπάρχουν τυχόν προβλήματα.


Στη συνέχεια όταν γίνεται μέλος του ζητάνε να δίνει εκτός από την συνδρομή του, όλο και περισσότερα. Όταν ένα μέλος μπει στις ΖΔ, τότε αφιερώνει πλήρως την ζωή του στην ΝΑ και ζει για την ΝΑ.

  • Την πλήρη "υποταγή" του ατόμου στις πεποιθήσεις - Δόγμα της ΝΑ
Οι διδασκαλίες είναι έτσι φτιαγμένες ώστε να νομίζει ο "εισαγωγικός" πως κάνει συγκριτική μελέτη όλων των πολιτισμών και θρησκειών. Αυτό όμως που γίνεται απέχει πολύ από αυτό. Πολύ απλά διδάσκεται διάφορες διδασκαλίες όπως ταιριάζουν στο "δόγμα" της ΝΑ. Στην αρχή είναι ανοιχτοί και διαλλακτικοί. Λένε στους εισαγωγικούς αυτά που θέλουν να ακούσουν. Επίσης παρουσιάζουν το ίδιο σεμινάριο με διαφορετικούς τρόπους. Το ίδιο σεμινάριο είναι, σειρα μεταφυσικών σεμιναρίων, αλλά είναι και σεμινάριο οργάνωσης χρόνου, σεμινάριο γιόγκα, σεμινάριο διαλογισμού, σεμινάριο φιλοσοφίας, σεμινάριό εσωτερικού δρόμου πολεμικών τεχνών και πολλά άλλα.

Στη συνέχεια, όταν γίνεται κανείς μέλος, μετά από λίγο καιρό, ξεκινάει την "ακροπολιτανική φιλοσοφία" η οποία είναι το ιδεολογικό μάθημα που πορώνει τα νέα μέλη για να μπούνε στις ΖΔ. Ο μαθητής είτε το καταλαβαίνει, είτε όχι. Δεν υπάρχουνε πλέον περιθώρια για φιλοσοφίες και διαλόγους. Αυτό είναι το "σωστό" και ο μαθητής είτε είναι έτοιμος ή όχι.

  • Την θεοποίηση προσώπων
Κάποιος που ανεβαίνει στα σκαλιά της ιεραρχίας της ΝΑ, είναι και καλύτερος άνθρωπος γενικά με βάση τις πεποιθήσεις των Ακροπολιτανών. Στην ΝΑ υπάρχει ιεραρχία όπως στον στρατό. Ο καθένας έχει έναν βαθμό ανάλογα με την ημέρα που έγινε μέλος, την ημέρα που έγινε ΖΔ και τα διάφορα αξιώματα που κατέχει, δάσκαλος, γραμματέας, οδηγητής, πελεκυφόρος κλπ.
Όπως λοιπόν και στις θρησκείες της ανατολής, έτσι και στην ΝΑ, πιστεύουν πως κάποιος που έχει περισσότερα αξιώματα είναι "πνευματικά" ανώτερος και πρέπει να ακολουθούμε το παράδειγμα του. Έτσι ο δάσκαλος μπορεί να συμβουλεύει τον μαθητή σε κάθε πλευρά της ζωής του και όχι μόνο να συμβουλεύει αλλά και να επεμβαίνει πολλές φορές.
Συχνά εμφανίζεται το φαινόμενο ο δάσκαλος να είναι ηλικιακά πολύ μικρότερος, η σαφώς λιγότερο μορφωμένος από τον μαθητή. Ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση ο δάσκαλος προσπαθεί να επιδείξει την ανωτερώτητα της γνώσης του.
Οι αρχηγοί στην ΝΑ χρήζουν μεγάλης προσωπολατρείας. Αν και λέγεται πως πρέπει να αποφεύγουν την προσωπολατρεία, αυτή εφαρμόζεται σε όλο το μεγαλείο της. Από τις φωτογραφίες των αρχηγών της ΝΑ στους Ναούς - Τελετουργικούς χώρους. Από το άγαλμα του ιδρυτή το οποίο λατρεύεται στις συγκεντρώσεις των ΖΔ. Από το μνημόσυνο του ιδρυτή και της μπλαβάτσκυ.
Από την στοχευμένη προώθηση της αντίληψης ότι οι δάσκαλοι είναι υπηρέτες της ανθρωπότητας κλπ. Συχνά λένε στα μαθήματα να μην προσέχουν τα μέλη τα ελαττώματα των δασκάλων αλλά τα προτερήματα και τις αρετές τους. Έτσι ένας δάσκαλος έχει πάντα δίκιο σε αντιπαράθεση με ένα απλό μέλος. Όλοι θα υποστηρίξουν τον δάσκαλο ακόμα και αν το μέλος έχει πει κάτι σωστό.
Αυτή είναι μία λειτουργία τύπου "αγέλης" όπου ο δυνατός δάσκαλος - αρχηγός επικρατεί πάνω στα υπόλοιπα μέλη και έχει την υποστήριξη των υπολοίπων μελών της αγέλης. Αν ένα μέλος επιτεθεί στον αρχηγό, τα υπόλοιπα μέλη θα υποστηρίξουν τον αρχηγό και θα επιπλήξουν το μέλος.

το άρθρο θα συνεχιστεί....

1 σχόλιο: